Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Od środy egzaminy prawnicze

Od środy egzaminy prawnicze

W dniach 19-21 marca 2014 r. na terenie całego kraju odbędą się egzaminy adwokacki i radcowski. Egzaminy te składają się z czterech części i trwają 3 dni. W dniu 19 marca zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w dniu 20 marca ? zadanie z zakresu prawa cywilnego i w dniu 21 marca ? zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.
Zadania egzaminacyjne ? jednakowe dla wszystkich zdających ? przygotowane są przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) egzaminy adwokacki i radcowski nie będą już obejmowały części testowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 i trwają po 6 godzin w przypadku pierwszego i drugiego dnia oraz 8 godzin w trzecim dniu. Do egzaminów łącznie przystąpi około 5230 osób, w tym do egzaminu adwokackiego około 1650 osób (z czego około 1480 osób po odbyciu aplikacji oraz 180 osób bez odbycia aplikacji), natomiast do egzaminu radcowskiego ? około 3580 osób (z czego około 3070 osób po odbyciu aplikacji oraz 510 osób bez odbycia aplikacji). Do egzaminu przystąpi 12 osób niepełnosprawnych. W przypadku tych zdających, czas trwania każdej części egzaminu podlega wydłużeniu o połowę ? odpowiednio do 9 i 12 godzin.
Egzaminy przeprowadzane będą przez 78 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 26 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (mających siedziby w 13 miastach) oraz 52 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (mające siedziby w 19 miastach). W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób ? 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu zawodowego ? odpowiednio adwokackiego i radcowskiego.
Począwszy od 2011 r. zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających ? około 98%, wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu. Ogłoszenia wyników tegorocznych egzaminów zawodowych należy spodziewać się począwszy od II połowy kwietnia br.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …