Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Od teraz gwałt ścigany z urzędu

Od teraz gwałt ścigany z urzędu

27 stycznia weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej ofiar przestępstw seksualnych. Od tej pory zgwałcenie i niektóre inne przestępstwa seksualne będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas na wniosek. Ponadto ofiary tych przestępstw będą co do zasady przesłuchiwane tylko raz,przez sąd w obecności prokuratora, obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego. Nagranie przesłuchania ma być następnie odtwarzanie na rozprawie głównej. Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia zasad przesłuchiwania nieletniej ofiary przestępstwa. Jej przesłuchanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zeznania będą mogły mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Ustawa zakłada też m.in., by w przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego mogła wziąć udział wskazana przez niego osoba pełnoletnia. Nowe przepisy wprowadzą również obowiązek nagrywania przesłuchań świadków i biegłych gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że ich ponowne przesłuchanie nie będzie możliwe, a także przesłuchań odbywających się w obecności niepełnego składu sędziowskiego. Sejm uchwalił ustawę 13 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 8 lipca 2013 r. Ustawa wchodzi w życie 27 stycznia 2014 r.
WYTYCZNE CO DO PRAKTYTKI
21 stycznia 2014 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. W spotkaniu ze strony Prokuratury Generalnej uczestniczyły także prok. Agata Gałuszka-Górska, Naczelnik Wydziału Organizacji Pracy Prokuratury oraz prok. Lidia Mazowiecka z Biura Prokuratora Generalnego. 21 stycznia 2014 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. W spotkaniu ze strony Prokuratury Generalnej uczestniczyły także prokurator Agata Gałuszka-Górska, Naczelnik Wydziału Organizacji Pracy Prokuratury oraz prokurator Lidia Mazowiecka z Biura Prokuratora Generalnego. Tematem spotkania były kwestie związane z przyznaniem przez Komisję Europejską funduszy na projekt ?Prawa dla ofiar przestępstw seksualnych – nowe podejście systemowe, informowanie, szkolenia?, o które Kancelaria Prezesa Rady Ministrów aplikowała w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Prokuraturą Generalną.
Cele projektu: zapewnienia jasnych, łatwych do zrozumienia informacji ofiarom przemocy seksualnej, jak również opiekunom niepełnoletnich ofiar przemocy, na temat ich praw, zwiększenie dostępności informacji na temat przemocy seksualnej poprzez stworzenie pierwszej polskiej strony internetowej, która będzie zawierać wszechstronne informacje na ten temat, jak również informacje o sposobach radzenia sobie z przemocą oraz o odpowiednich organach władzy i organizacjach, zwiększenie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli władz, którzy mają kontakt z ofiarami przemocy seksualnej, w zakresie ich obowiązków i praw ofiar. Projekt przewiduje m.in. opracowanie serii specjalnych szkoleń (warsztatów) w celu poinformowania przedstawicieli organów mających w swojej codziennej pracy kontakt z ofiarami przemocy seksualnej? funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów i regionalnych pracowników socjalnych ds. przemocy domowej – o ostatnich zmianach w Kodeksie Karnym oraz o tym, jak najlepiej pracować z ofiarami przemocy, jak ułatwić im kontakt z organami ścigania i jak zrobić to w najbardziej efektywny sposób, jednocześnie wykluczając wszelkie możliwości wtórnej wiktymizacji. W ramach tego projektu planowe jest przygotowanie publikacji opracowanych przez ekspertów, a dotyczących praw ofiar przemocy seksualnej oraz prawa do życia wolnego od przemocy. Dystrybucja tych broszur informacyjnych odbywać się będzie m.in. w komendach policji, sądach, prokuraturach jak i za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Prokuratura Generalna jako partner zaangażowany w realizację ww. projektu, będzie aktywnie brała udział w jego wsparciu w zakresie : przygotowywania szkoleń, rekrutowania personelu do udziału w szkoleniach, przygotowania publikacji, dystrybucji i promocji materiałów drukowanych oraz w przygotowaniu strony internetowej. Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …