Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Odebrano rodzicom 571 dzieci

Odebrano rodzicom 571 dzieci

Sejm podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu posiedzenia zapoznał się też ze sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ?Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? w 2013 r. Ma on na celu zapobieganie przemocy domowej oraz ochronę jej ofiar. W ramach programu rząd oraz samorządy realizują działania zapobiegające, interwencyjne, wpierające i edukacyjne. Z przedstawionych w dokumencie danych wynika m.in., że ofiary doświadczają głównie przemocy psychicznej, ekonomicznej, fizycznej i seksualnej.
W całej Polsce w ramach instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie w 2013 r. funkcjonowało 1131 instytucji prowadzonych przez gminy oraz 251 powiatowych. Najpowszechniejszą formą pomocy, z jakiej korzystały osoby doświadczające przemocy w rodzinie były indywidualne konsultacje psychologiczne oraz pomoc socjalna, prawna i materialna. Instytucją, która najczęściej uruchamiała procedurę tzw. ?Niebieskie Karty? była Policja.
W 2013 r. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownicy socjalni odebrali rodzicom 571 dzieci. Prowadzono także m.in. liczne kampanie informacyjne i przeciwdziałające przemocy. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła bezpłatną Niebieską Linię, a Ministerstwo Sprawiedliwości stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl. Dokument przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, a sprawozdanie komisji posłanka Iwona Kozłowska. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie rządowego dokumentu zostanie rozstrzygnięty na kolejnym posiedzeniu.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …