Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odmowa przyznania obrońcy z urzędu

Odmowa przyznania obrońcy z urzędu

We wtorek 8 października 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odmowy/cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu. W ocenie wnioskodawcy art. 81 § 1 Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy…
z urzędu stronie, która złożyła wniosek w trybie art. 78 § 1 K.p.k. oraz art. 78 § 2 K.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu, są niezgodne z konstytucyjnymi standardami zaskarżalności i instancyjności orzeczeń określonymi w konstytucji.
Stanowią ponadto zaprzeczenie sprawiedliwości proceduralnej, oraz niezasadnie ograniczają konstytucyjne prawa: do sądu i do obrony. Kwestionowane regulacje zdaniem wnioskodawcy, w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zaskarżenia podjętych na ich podstawie rozstrzygnięć sądów, dotyczą tzw. pominięcia ustawodawczego, czyli pominięcia kwestii, które w zgodzie ze standardami konstytucyjnymi, akt prawny powinien zawierać.
Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …