Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Odpowiedzialność za szkody medyczne

Odpowiedzialność za szkody medyczne

16 listopada , w siedzibie Wolters Kluwer Polska, przy ul. Płockiej 5a w Warszawie odbędzie się druga edycja szkolenia ?Odpowiedzialność za szkody medyczne?. Kurs poprowadzi dr Helena Ciepła – Sędzia Sądu Najwyższego. Autorka i współautorka licznych komentarzy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Szkoli także aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.W PROGRAMIE:
Prawa pacjenta do pełnej i rzetelnej informacji o stwierdzonej chorobie; Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny;
a/ forma i treść;
b/ zgoda zastępcza;
c/ zgoda domniemana;
Przymus leczenia;
Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody;
Błąd w sztuce lekarskiej;
a/ błąd diagnostyczny;
b/ błąd terapeutyczny;
Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia; a/ prywatna praktyka;
b/ zatrudnienie w zakładzie leczniczym;
c/ praktyka grupowa;
Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi;
a/ szkoda na osobie- uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia;
b/ zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ( art. 445 k.c);
c/ odszkodowanie i renta ( art.444 i 446 § 1 – 4 k.c.).
Koszt udziału: 650 zł +23% VAT/ os (Koszt obejmuje: serwis kawowy i lunch, materiały, zaświadczenie ukończenia szkolenia).
Kontakt: arozko@wolterskluwer.pl, tel. 022 535 83 23 Miejsce: Warszawa, ul. Płocka 5a
Organizator: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …