Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Odroczenie i przywrócenie

Odroczenie i przywrócenie

17 listopada Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN przywróciła do orzekania sędziego Krzysztofa Chmielewskiego

Postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym. Wydała je jednoosobowo sędzia Barbara Skoczkowska, orzekająca wcześniej w Izbie Karnej SN.

Za co zawieszono sędziego Chmielewskiego? Jak informuje serwis Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  sędzia wykonał orzeczenia europejskich trybunałów i wyłączył od rozpoznania jednej ze spraw sędzię Agnieszkę Stachniak-Rogalską. Nominację do Sądu Okręgowego w Warszawie dostała z udziałem politycznej neo-KRS. Jest też prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji resortu sprawiedliwości. Za to sędzia Chmielewski został odsunięty od orzekania jeszcze w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie, a w styczniu 2022 zawiesiła go Izba Dyscyplinarna.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydając dzisiejszą decyzję podkreśliła:

„Próba przeniesienia sędziego, bez jego zgody, na inne stanowisko, czy też w innym wydziale, będzie stanowiło niewykonanie orzeczenia Sądu Najwyższego i winno spowodować co najmniej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego podejmującego taką decyzję. Tego rodzaju zastrzeżenie jest konieczne z uwagi na powtarzające się przypadki przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe, w sytuacji wydawania przez sądy dyscyplinarne korzystnych dla nich orzeczeń, jako dodatkowe, celowe i bezprawne dolegliwości mogące mieć wręcz charakter szykany”.

17 listopada trzyosobowy skład w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej miał rozstrzygnąć odwołanie prokuratury na kwietniową decyzję sędziego nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej SN Adama Rocha (orzeka teraz w Izbie Karnej SN), oddalającego wniosek prokuratury. Składowi przewodniczy prezes IOZ sędzia Wiesław Kozielewicz, sprawozdawcą zaś jest SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek. Wydanie uchwały w tej sprawie odroczono do końca listopada

Sprawdź także

Bajeczki dla dorosłych

Pan prezydent (…) jest ośrodkiem niezależnym odpornym od nacisków i wpływów innych środowisk. Będzie prowadził …