Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odrzucony wniosek o ekstradycje

Odrzucony wniosek o ekstradycje

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrzył 6 kwietnia 2016 r. wniosek o ekstradycję do Turcji Erdala Gökoğlu, oskarżonego w Turcji o udział w grupie zbrojnej, który uzyskał w Belgii status uchodźcy. W ustnych motywach uzasadnienia sąd powołał się na fakt podnoszony w opinii przyjaciela sądu HFPC, że Erdal Gökoğlu posiada status uchodźcyw Belgii, a to stanowi przeszkodę dla ekstradycji. Sąd wziął pod uwagę zarówno opinię HFPC, jak również powołał się na przytoczony w niej wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kavaklioğlu i inni przeciwko Turcji. W tej sprawie jednym ze skarżących był Erdal Gökoğlu, a Trybunał stwierdził, że władze tureckie naruszyły jego prawo do życia gwarantowane art. 2 EKPC. Sąd Okręgowy wskazał również na ryzyko naruszenia praw człowieka cudzoziemca w przypadku wydania go do Turcji. W tym zakresie wziął pod uwagę zeznania przedstawiciela HFPC dotyczące m.in. naruszania przez Turcję prawa do rzetelnego procesu, stosowania tortur wobec osób pozbawionych wolności oraz złych warunków w więzieniach. ?Postanowienie sądu w sprawie Erdala Gökoğlu to bardzo dobry sygnał na przyszłość. Mam nadzieję, że ukształtuje się trwałe orzecznictwo polskich sądów, wedle którego samo nadanie statusu uchodźcy w oparciu o Konwencję Genewską stanowić będzie powód do odmowy ekstradycji uchodźcy? ? powiedział Jacek Białas, prawnik HFPC, który występował w sprawie.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …