Strona główna / Listy / Odsłonięcie tablicy smoleńskiej

Odsłonięcie tablicy smoleńskiej

4 kwietnia 2012 roku. przed siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci ofiar smoleńskich. Tablica zawiśnie przy wejściu do budynku, w którym mieści się siedziba Naczelnej Rady Adwokackiej, przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie. W ten sposób, w przededniu drugiej rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, Adwokatura uczci pamięć poległych w niej adwokatów. Na tablicy umieszczone zostaną nazwiska śp. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, adw. Stanisława Mikke, adw. Jolanty Szymanek-Deresz i adw. Stanisława Zająca.
Adw. Joanna Agacka-Indecka sprawowała urząd prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010. Była wielokrotnie wyróżniana za swoje zaangażowanie w prace Adwokatury. Została m.in. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r. Stanisław Mikke, obok doświadczenia prawniczego, posiadał również doskonały warsztat pisarski, który zawsze łączył z pracą zawodową pisząc o tematach dotyczących środowiska adwokackiego. Był redaktorem naczelnym ?Palestry? w latach 1993-2010. Kariera Jolanty Szymanek-Deresz i Stanisława Zająca miała charakter prawno-polityczny. Pani Mecenas była posłanką na Sejm V i VI kadencji, a w latach 2000-2005 zajęła stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Stanisław Zając natomiast, po ukończeniu studiów prawniczych na UJ, został sędzią, a następnie adwokatem. Mandat posła sprawował w okresie Sejmu I, III, V i VI kadencji. Obejmował także funkcję Wicemarszałka Sejmu III kadencji i był senatorem VII kadencji.
Podczas odsłonięcia tablicy, zmarłych adwokatów wspominać będą członkowie prezydium NRA i przedstawiciele redakcji ?Palestry?. Na uroczystość zaproszono rodziny ofiar, koleżanki i kolegów z NRA, a także przedstawicieli organizacji i urzędów państwowych w tym Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP.

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …