Strona główna / Temat Tygodnia / Odszkodowania tylko dla 40 ofiar rocznie

Odszkodowania tylko dla 40 ofiar rocznie

W siedzibie Prokuratury Generalnej w ramach Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw odbyła się debata pt.: Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce ? teraźniejszość i przyszłość. Okazało się, że instytucja kompensaty państwowej jest bardzo rzadko stosowana. Średnio rocznie orzekana jest dla 40 ofiar. Zakładano, że skorzysta z niej 13.000 ofiar rocznie.
Powodem nikłego zainteresowania ubiegania się o kompensację jest brak dostatecznej wiedzy potencjalnych uprawnionych oraz organów procesowych o tej instytucji. Podkreślano, że ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw jest bardzo zła. Przyjęte w ustawie regulacje prawne skutkują niejednolitym orzecznictwem, co z kolei wynika z niezrozumienia istoty kompensaty oraz z wprowadzeniem przez ustawodawcę rozwiązań sprzecznych z ideą kompensacji państwowej. Uczestnicy zgodnie przyjęli, że konieczna jest zmiana obowiązującej ustawy, a do tego momentu należy korzystać z przedstawionych podczas sesji dobrych praktyk.
Należy też w należyty sposób informować osoby uprawnione o możliwości korzystania z tego uprawnienia oraz pomagać w wypełnieniu wniosku o przyznanie kompensaty. Szczególnie zaznaczano, że informowanie osoby uprawnionej tylko przez wręczenie druku pouczenia o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach jest niewystarczające.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Pacjentki za lekarką

Dr Maria Kubisa, ginekolożka ze Szczecina, usłyszała sześć zarzutów pomocnictwa w przerwaniu ciąży. Teraz pacjentki …