Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odszkodowanie za błąd lekarza bez procesu

Odszkodowanie za błąd lekarza bez procesu

W 2012 roku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu wpłynęły 32 wnioski. Z uwagi na braki formalne 10 wniosków zostało zwróconych. ( Przy zwrocie wniosków przewodnicząca komisji wskazuje braki formalne- powody zwrotu, stąd też niektóre z tych spraw po uzupełnieniu składane są ponownie) ? informuje Tomasz Stube z WUW. 17 wniosków stanowi aktualnie przedmiot prac komisji. 1 wniosek jest na etapie wstępnej weryfikacji. Do końca 2012r. zakończonych zostało 5 postępowań. W czterech sprawach zapadło orzeczenie o braku zdarzenia medycznego. W jednej sprawie Wojewódzka Komisja w Poznaniu wydała orzeczenie o ustaleniu zdarzenia medycznego.
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone stronom. W terminie 14 dni od dnia doręczenia przysługuje im prawo do złożenia odwołania. Termin ten jeszcze nie upłynął , na dzień dzisiejszy odwołanie nie zostało złożone. Sprawa powyższa dotyczy zakresu ginekologii i położnictwa, związana jest z przebiegiem porodu. Komisja ustaliła , że na skutek zdarzenia medycznego doszło do rozstroju zdrowia wnioskodawczyni.
Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jakie proponuje wnioskodawczyni to 100.000zł .

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …