Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ofiary przemocy nie są same

Ofiary przemocy nie są same

Zapamiętaj ten numer telefonu: 801 120002.To Niebieska Linia dla ofiar przemocy. – Nawet najlepsze rozwiązania będą absolutnie bezskuteczne jeśli informacja nie trafi do tych, do których powinna trafić, czyli do poszkodowanych ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. zapobieganiem patologiom społecznym i pomocom ofiarom przemocy. Debata została zorganizowana w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji informacyjnej związanej z uruchomieniem (4 stycznia 2011 r.) telefonu interwencyjno-informacyjnego, o czym na łamach poprawnego donosiliśmy.
801 12 00 02 oto numer uruchomionego na początku stycznia telefonu interwencyjno-informacyjnego, prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii. W ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej przygotowane zostały plakaty i ulotki o telefonie, które obecnie rozpowszechniane są, za pośrednictwem Prezesów właściwych sądów apelacyjnych, w sądach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju. Ponadto w stosowne materiały zostaną także wyposażone działające przy sądach zespoły kuratorskiej służby sądowej oraz prokuratury okręgowe i rejonowe. Według Ministra prawidłowe i skuteczne realizowanie zadań nie będzie możliwe bez udziału organizacji społecznych i właściwej reakcji samych obywateli. By im umożliwić właściwą reakcję na wszelkie akty przemocy konieczne jest dotarcie do pokrzywdzonych z informacją o instytucjach i narzędziach pomocowych.
? Jestem przekonany, że znaczącą rolę w tym procesie mogą odegrać organizacje pozarządowe. Bez ich zaangażowania w ten projekt powodzenie jego realizacji będzie znacznie utrudnione. Przecież to właśnie w nich ofiary przemocy najczęściej szukają pierwszej pomocy- dodał. ? Mam nadzieję, że dzięki zdobytej w trakcie dzisiejszego spotkania wiedzy, zechcą Państwo kontynuować działania rozpowszechniające informacje o udostępnionym numerze telefonu interwencyjnego oraz podejmą czynności zmierzające do jego popularyzacji w środowiskach lokalnych – zakończył Krzysztof Kwiatkowski.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej Rady Kuratorów oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia?. Uruchomienie telefonu interwencyjno-informacyjnego jest realizacją zapowiedzi ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w zakresie utworzenia specjalnej interwencyjnej linii telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą domową ze strony uprzednio skazanych sprawców tego typu przestępstw. Dotychczas w różnych częściach kraju wymiana informacji pomiędzy służbami wyglądała zróżnicowanie, a korzystali na tym sprawcy czynów przemocy, wykorzystując niewiedzę poszczególnych służb o swoich działaniach. W wyniku podpisania stosownych procedur, sytuacja ta powinna zmienić się radykalnie. Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowe uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.
Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii 801 12 00 02.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …