Strona główna / Listy / Oficjalne wyniki egzaminów

Oficjalne wyniki egzaminów

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono listy osób, które zdały egzaminy: adwokacki, radcowski i notarialny. Resort publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r.\oku;resort publikuje także imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. oraz lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 ? 6 września 2012 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …