Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 26 marca 2013 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej). Wniosek o dopuszczenie należy złożyć do 4 lutego 2013 r.
Wniosek należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
1. Gdańsku, al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,
2. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz Rzeszowie,
3. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,
4. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.
Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 4 lutego 2013 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin komorniczy?.

Sprawdź także

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie …