Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ograniczenie praw więźnia

Ograniczenie praw więźnia

Od 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która istotnie modyfikuje dotychczasowe przepisy. Jedna z najważniejszych zmian związana jest z procedurą skargową dla więźniów. Ustawodawca, znacznie ograniczył zasadę dwuinstancyjności postępowania skargowego, ograniczając je do taksatywnych wypadków.
ccccNa skazanego, chcącego zainicjować postępowanie skargowe, nałożono dodatkowe obowiązki. Ustawa rozszerzyła katalog przypadków umożliwiających pozostawienie wniosku, skargi lub prośby bez rozpoznania. Zalicza do niego m.in. niedostateczne uzasadnienie, posłużenie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępców. ?Ta zmiana może wpłynąć na poważne ograniczenie prawa więźniów do składania skarg.
Szczególnie niebezpiecznym wydaje się wymóg dostatecznego uzasadnienia skargi, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są więźniowie, którzy po prostu nie będą potrafili tego zrobić? uważa Maria Ejchart, ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W jej ocenie w nowelizacji tylko nieliczne zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację skazanych. Na poprawę sytuacji skazanych będących stroną postępowania prowadzonego przez sąd może niewątpliwie wpłynąć określenie terminów na rozpoznanie skarg i wniosków oraz zażaleń na postanowienia sądu I instancji. Termin ten ustalono na 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku lub skargi lub przekazania zażalenia przez sąd I instancji. Zasadniczy wpływ na sytuację skazanych będzie wywierać znowelizowany art. 100 Kkw, określający kryteria osadzenia skazanego we właściwym zakładzie karnym. W dotychczasowym brzmieniu ten przepis przewidywał, że skazany odbywa karę w zakładzie karnym położonym, w miarę możliwości, najbliżej jego miejsca zamieszkania. Przeniesienie skazanego do innego zakładu mogło nastąpić tylko z uzasadnionych powodów. Nowelizując wskazany przepis, ustawodawca zrezygnował z kryterium bliskości zakładu karnego w stosunku do miejsca zamieszkania skazanego.
?Ta zmiana może doprowadzić do ograniczenia prawa więźniów do życia rodzinnego? ? uważa Maria Ejchart. W jej ocenie ingerencja państwa w prawo więźnia do poszanowania życia rodzinnego powinna być proporcjonalna, a osadzenie w jednostce penitencjarnej znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania może doprowadzić do utrudnienia ponad miarę kontaktów z bliskimi.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …