Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Okrągły Stół Wymiaru Sprawiedliwości

Okrągły Stół Wymiaru Sprawiedliwości

Okrągły Stół ma umożliwić rzetelną debatę o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Założeniem projektu jest przygotowanie całościowej koncepcji tego, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozycji ustrojowej. W świetle ostatnich wydarzeń, a zwłaszcza wchodzących w życie zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionych ostatnio planów władzy wykonawczej w odniesieniu do władzy sądowniczej tego rodzaju debata staje się tym bardziej konieczna. Pierwsza debata dotyczyć będzie tego kto ma sprawować nadzór nad sądami, czy Minister Sprawiedliwości czy inny podmiot? oraz jak należy kształtować sieć sądów? Debata odbędzie się w siedzibie Sądu Najwyższego (p. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) w dniu 23 lutego 2012 r.
Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni politycy piastujący stanowisko Ministra Sprawiedliwości często negują działania swoich poprzedników. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia”, w odpowiedzi na apele licznych sędziowskich zgromadzeń, podjęło wyzwanie organizacji Okrągłego Stołu dla Sądownictwa z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych. Patronem tego przedsięwzięcia jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
Okrągły Stół ma umożliwić rzetelną debatę o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Założeniem projektu jest przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozycji ustrojowej. Zależy nam na tym, aby przy Okrągłym Stole zasiedli wszyscy ci, którzy chcą urzeczywistnienia w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest niezawisłe sądownictwo jako gwarant praworządności i poszanowania praw jednostki. Założeniem projektu jest przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinna funkcjonować władza sądownicza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej pozycji zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle ostatnich wydarzeń, a zwłaszcza wchodzących w życie zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionych ostatnio planów władzy wykonawczej w odniesieniu do władzy sądowniczej tego rodzaju debata staje się tym bardziej konieczna.
W ramach Okrągłego Stół dla Sądownictwa przewidujemy dyskusję na poniższe tematy: 1.Struktura sądownictwa. Zasady tworzenia i znoszenia sądów. 2.Droga dojścia do zawodu sędziego. 3.Nadzór nad sądami. 4.Samorząd sędziowski. 5.Zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. 6.Kognicja sądów. 7.Status sędziego. 8.Status referendarzy, asystentów i urzędników sądowych. 9.Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? wyraża nadzieję, że w efekcie wspólnego wysiłku przy Okrągłym Stole powstanie dokument będący owocem zbiorowej mądrości, który pozwoli osiągnąć należytą pozycję ustrojową władzy sądowniczej w Polsce.
Uczestnicy debaty: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego SSN Stanisław Dąbrowski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Krajowa Rada Sądownictwa SSN Katarzyna Gonera, SSO Roman Kęska, była prezes IS SSN Maria Teresa Romer. Przedstawiciele władz publicznych: przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka poseł Ryszard Kalisz, Kancelaria Senatu Beata Mandylis Katarzyna Konieczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. Jacek Gołaczyński. Samorządy zawodowe: Naczelna Rada Adwokacka mec. Andrzej Zwara, Krajowa Rada Radców Prawnych mec. Jan Łoziński ,Krajowa Rada Komornicza Rafał Łyszczek. Przedstawiciele nauki: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączka, dr Paweł Skuczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Stanisław Sagan, dr Viktoriya Serzhanova. Instytucje zajmujące się promowaniem idei państwa prawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju prezes Paweł Dobrowolski , dr Łukasz Chojniak,Helsińska Fundacja Praw Człowieka dr Adam Bodnar, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa dr Tomasz Sieniow , prof. Delaine Swenson , Instytut Prawa i Społeczeństwa Grzegorz Wiaderek, Łukasz Bojarski, Instytut Allerhanda dr Arkadiusz Radwan. Organizacje zawodowe Stowarzyszenie Prokuratorów RP Anna Romanowicz, Dariusz Raczkiewicz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Jacek Skała Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce Ewa Waszkiewicz Stowarzyszenie Sędziów „Themis” Irena Kamińska Anna Korwin – Piotrowska, Halina Mieszkowicz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Anna Sołowie.j Dariusz Segit Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów Katarzyna Szymaniak, Paweł Wrzaszcz Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Beata Tomaszewska, Marlena Gilewicz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Waldemar Urbanowicz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Elżbieta Urban, Magdalena Łykowska Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? Maciej Strączyński, Jolanta Korwin – Piotrowska, Anna Adamska – Gallant , Jacek Przygucki , Bartłomiej Przymusiński, Marek Jaskulski , Krzysztof Kozłowski, Maciej Nawacki i Barbara Zawisza

Sprawdź także

Tekturowa prokuratura

Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu. Raport Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” Prezeska Stowarzyszenia Prokuratorów …