Strona główna / Temat Tygodnia / Ombudsmani o prawach migrantów

Ombudsmani o prawach migrantów

Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w sekcji poświęconej Europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, zostanie opublikowane stanowisko polskiego Rzecznika oraz innych, krajowych ombudsmanów, dotyczące poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowej, także w kontekście wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Opinię w sprawie poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowej
rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, przedstawił w liście skierowanym do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 4 lutego 2016 r..
Przy tej okazji rzecznik wspomniał o swoich apelach, kierowanych do władz publicznych, dotyczących przyjęcia przez Polskę cudzoziemców poszukujących wspominanej wyżej ochrony, zapewnienia im niezbędnej pomocy socjalnej, dostępu do opieki medycznej oraz warunków do realizacji prawa do nauki, a także stworzenia skutecznych programów integracyjnych, dających migrantom realną szansę na pozostanie w Polsce.
Odpowiadając na pytanie Europejskiego Ombudsmana o przygotowanie Polski do korzystania z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, realizowanego w latach 2015 ? 2020, rzecznik poinformował o prowadzonym przez Biuro RPO monitoringu wdrażania Programu Krajowego dla tego funduszu.

Sprawdź także

Powrót Komisji Weneckiej

W siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z delegacją Europejskiej Komisji na …