Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Omyłkowe zajęcie rachunku bankowego

Omyłkowe zajęcie rachunku bankowego

RPO zwraca uwagę na powtarzające się przypadki omyłkowego zajęcia rachunków bankowych osób, które nie są dłużnikami, a posiadają tożsame lub podobne dane, co osoba zobowiązana. Problemu nie rozwiązała zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego pozwalająca na bardziej precyzyjną identyfikację stron postępowaniapoprzez posługiwanie się numerami PESEL oraz numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP. Powodem nieprawidłowego zajmowania rachunków bankowych jest niewłaściwa weryfikacja danych obywateli, nie tylko przez komorników, ale także przez banki.
Zdaniem Rzecznika, banki nie powinny realizować zajęć komorniczych w sposób automatyczny, bez uprzedniego wyjaśnienia nieścisłości co do danych dłużnika. Nie można zaakceptować sytuacji, w której obywatele nie będący dłużnikami ponoszą negatywne konsekwencje bezprawnych zajęć rachunków bankowych, tylko dlatego, że organy czy instytucje nie działały z należytą starannością.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o przedstawienie działań, jakie podjęła Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich w celu wyeliminowania opisanych nieprawidłowości.

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …