Ładowarki emu.energy

ONZ pyta o dyscyplinarki

Przedstawiciel ONZ wzywa polski rząd do wyjaśnienia dyscyplinarki dla sędzi Aliny Czubieniak. Pierwszy raz Specjalny Sprawozdawca ONZ do spraw Niezależności Sędziów i Prawników zabiera głos w sprawie represji wobec wymienionego z nazwiska sędziego w Polsce. Domaga się od rządu wyjaśnień w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędzi Aliny Czubieniak. Dostała ona karę za wydane orzeczenie, które jest zgodne ze standardami praw człowieka
Specjalny Sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Niezależności Sędziów i Prawników Diego García-Sayán wzywa polski rząd do przedstawienia dodatkowych informacji na temat kary dyscyplinarnej wymierzonej sędzi Aliny Czubieniak z Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim za wydane przez nią orzeczenie, a także do wyjaśnienia, czy zastosowane sankcje dyscyplinarne są zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie niezawisłości sędziów.

W korespondencji z polskim rządem Specjalny Sprawozdawca zaznaczył też, że istnieją wątpliwości co do składu obecnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której sędziowie są wybierani przez nową Krajową Radę Sądownictwa (zwaną neo-KRS)

Przypomniał również o wnioskach opublikowanych w raporcie ONZ o zmianach w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Więcej na OKO.press.pl

Sprawdź także

Pozew za wybory we Francji

Grupa 600 francuskich lekarzy wniosła do temtejszego Trybunału Stanu skargę, w której domagają się ukarania …