Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Opłata sądowa tylko elektronicznie

Opłata sądowa tylko elektronicznie

Papierowe znaki opłaty sądowej są ważne tylko do 30 czerwca 2018 roku. Od poniedziałku 2 lipca wszelkie opłaty sądowe trzeba będzie uiszczać elektronicznie. Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i Jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowei przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia. Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać.kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl/ UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie: • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej; • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków; • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego). Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia: • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/ • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych). Portal e-Płatności niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie: • bezgotówkowej – tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu; • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …