Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Opodatkowane odszkodowanie

Opodatkowane odszkodowanie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pisma do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego w sprawie opodatkowania sumy pieniężnej przyznanej na podstawie ustawy o skardze na przewlekłość postępowania. Organy podatkowe w dalszym ciągu opowiadają się za opodatkowaniem sumy podatkiem dochodowym. Organy podatkowe w dalszym ciągu opowiadają się za opodatkowaniem sumy podatkiem dochodowym, nie zważając na wyrok NSA z grudnia 2011 r., W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że suma nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest formą zadośćuczynienia. We wszystkich trzech wystąpieniach do ministrów, HFPC podkreśla konieczność usunięcia rozbieżności między praktyką organów podatkowych a orzecznictwem NSA.
HFPC zaznaczyła, że obecnie istniejący stan niepewności prawnej godzi w interesy zarówno podatników, jak i płatników podatku dochodowego. Ponadto interpretacja przyjęta przez organy jest niesprawiedliwa i narusza Konstytucję RP. ?Możliwość przyznania stronie przewlekłego postępowania określonej sumy pieniężnej jest niewątpliwie instrumentem rekompensującym krzywdę osoby wnoszącej skargę, co powinno skutkować ustawowym zwolnieniem tego świadczenia z podatku? ? czytamy w wystąpieniu.
W swoich wystąpieniach HFPC zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o zwrócenie się do Ministra Finansów w celu koordynacji działań na rzecz zmiany obecnej niejasnej sytuacji prawnej. Natomiast w wystąpieniu skierowanym do Ministra Finansów zwróciła się z pytaniem o to, jakie działania Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu uporządkowania praktyki podległych organów podatkowych i respektowania przez nie orzeczeń sądów.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem …