Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Opóźnić reformę procesu karnego

Opóźnić reformę procesu karnego

Prokurator generalny Andrzej Seremet w dniu 4 marca 2015 r. uczestniczył w konferencji pt. „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego”, jaka odbyła się w siedzibie Sądu Najwyższego. „Mamy do czynienia z wielką reformą procesu karnego, przy czym nie weszły jeszcze w życie znowelizowaneprzepisy procedury karnej, a już zostały one w międzyczasie gruntownie znowelizowane w lutym 2015 r. O ile prokuratura od wielu miesięcy przygotowuje się do pierwotnych zmian w procedurze karnej o tyle na przygotowanie do zmian wprowadzonych nowelą z lutego 2015 r. prokuratura ma zaledwie cztery miesiące. W tej sytuacji byłoby pożądane gdyby całość zmian zaczęła obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. To pozwoli wszystkim podmiotom, których dotyczy reforma odpowiednio przygotować się do zmian” – powiedział prokurator generalny.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oceniła, że tak poważna reforma modelu postępowania karnego wymaga głębokiej refleksji, bo jeśli zostanie ona wprowadzona zbyt wcześnie to krytyczne oceny skutków jej obowiązywania będą formułowane pod adresem sądów.
Z kolei sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, tak jak prokurator generalny stwierdził, że kolejna nowelizacja przepisów procedury karnej jeszcze przed wejściem w życie pierwotnie znowelizowanych przepisów powoduje że vacatio legis zmian to jedynie kilka miesięcy. Przypomniał, że nowelizacja z lutego 2015 r. zmienia znaczną część przepisów postępowania odwoławczego.
Konferencja została wspólnie zorganizowana przez Prokuraturę Generalneralną i Sąd Najwyższy. Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni sędziowie Sądu Najwyższego oraz prokuratorzy Prokuratury Generalnej.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …