Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Osadzony płaci za widzenie

Osadzony płaci za widzenie

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sprawę zgłosił obrońca Pana Piotra C., który poinformował o problemie z doręczaniem żonie osadzonego zarządzeń w sprawie zgody na widzenia.

Pani Agnieszka C. występując z wnioskami o zgodę na widzenia została poinformowana przez prokuraturę, że zarządzenia nie zostaną jej doręczone, dopóki nie załączy do pism znaczków pocztowych i kopert. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Naczelnika Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

W piśmie interwencyjnym HFPC powołała się między innymi na § 189 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zgodnie z którym: „Oryginał zarządzenia o zgodzie na widzenie doręcza się osobie odwiedzającej, natomiast jego kopię pozostawia w aktach podręcznych”. Podkreślono również znaczenie zapewnienia kontaktu osobie osadzonej ze światem zewnętrznym, w tym utrzymaniem więzi z rodziną, które są warunkiem humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ograniczenie tego kontaktu musi odpowiadać kryteriom określonym w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Wymaganie od Pani Agnieszki pokrywania kosztów doręczenia zarządzeń o zgodzie na widzenie z mężem może stanowić naruszenie gwarancji określonych w Konwencji” – mówi Justyna Jezierska, prawniczka Programu Interwencji Prawnej HFPC. „Niedoręczanie zarządzeń prokuratury w tym zakresie de facto uniemożliwia przeprowadzanie widzeń” – dodaje Piotr Kubaszewski, koordynator Programu.

Obrońca Pana Piotra C. poinformował, że w wyniku interwencji Fundacji, Pani Agnieszka po raz pierwszy otrzymała zgodę na widzenie doręczoną pocztą na koszt Prokuratury.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …