Najnowsze informacje

Osamotniony senator

W środę dobiegła końca kolejna trzydniowa ?sesja? procesu senatora Henryka Stokłosy. Już drugi współoskarżony w procesie senatora Henryka Stokłosy poprosił sąd o dalsze prowadzenie rozprawy pod ich nieobecność. Po Ryszardzie S. uczyniła to Elżbieta N.
Na ławie oskarżonych zasiada zatem senator samotnie przysłuchując się zeznaniom świadków na różne okoliczności, w które był uwikłany H. Stokłosa, a kryminalny charakter zarzuca warszawska prokuratura.
We wtorek zeznawała emerytowana pracownica sekretariatu byłego Naczelnego Sądu Administracyjnego – w oddział w Poznaniu, którym zawiadywał Ryszard S. Kobieta potwierdziła, że nigdy nie słyszała, aby senator miał oświadczyć, że jak wyrok w sądzie będzie dla niego niekorzystny, to załatwi sprawę w ministerstwie. Potwierdziła też, iż spraw podatkowych było bardzo dużo i powstawały zaległości. Wpisy w terminarzu posiedzeń niejawnych z grudnia 1999 roku dotyczące H. Stokłosy ? a wyznaczające dodatkowe posiedzenia, musiały być sporządzone za wiedzą i prezesa Ryszarda S.
Sąd następnie zaplanował przesłuchanie pracowników Ministerstwa Finansów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań podatkowych H. Stokłosy. Dodajmy, że proces urzędników tego ministerstwa oskarżonych o skorumpowanie ich przez senatora, jeszcze się w Warszawie nie rozpoczął – poinformował nas H. Stokłosa.
W poniedziałek sąd powrócił do wątku ekologicznego, albowiem warszawska prokuratura prokuratura oskarżyła senatora także o nielegalne składowanie odpadów pozwierzęcych. Oskarżony nie przyznaje się do winy.
W wątku ekologicznym zeznawali przedsiębiorca budowlany i rolnik. W 2005 roku działacze jednego ze stowarzyszeń ekologicznych donieśli do prokuratury, że na polach należących do senatora Stokłosy zakopano padlinę. Świadek zeznał, że jego firma prowadziła remonty i modernizacje linii do utylizacji odpadów. Drugi świadek Piotr T. były działacz Samoobrony, także był pytany o nielegalne zakopywanie padliny. Na wniosek świadka sąd utajnił jego zeznania.
Poza tymi zarzutami senator jest oskarżony także o bezprawne więzienie i bicie swoich pracowników oraz wyłudzenie pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Osamotniony senator

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyraził zgodę, aby podczas badania jednego z wątków aktu oskarżenia – dotyczącegoo bezprawnego przetrzymywania pracowników Farmutilu, w ławie oskarżonych nie zasiadali Elżbieta N. księgowa w firmie b. senatora Henryka Stokłosy i Ryszard S. b. sędzia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. A zatem w ławie oskarżonych przez trzy siedział tylko osamotniony senator H. Stokłosa.

W czwartek 25 lutego miała zeznawać żona senatora Anna. Kobieta jednak już wcześniej złożyła do akt sprawy oświadczenie potwierdzone przez notariusza, że korzysta z prawa odmowy składania zeznań i nie stawiła się nawet w sądzie. Identyczne oświadczenie złożył Józef N. mąż oskarżonej Elżbiety N. który także oświadczył sądowi, że korzysta z prawa odmowy zeznań.
Jeden spośród trzech adwokatów senatora H. Stokłosy mec. Andrzej Reichelt złożył wniosek, aby treść protokołu zeznań w charakterze świadka jednego z pracowników Farmutilu, przekazać prokuraturze, w celu ewentualnego wszczęcia śledztwa w sprawie złożenia fałszywych zezbnań. Świadek oświadczył, że został w wyniku apelacji uniewinniony od zarzutu kradzieży w Farmutilu, tymczasem z jego akt sądowych wynika, że został prawomocnie skazany. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy świadka, podejmie stosowną decyzję.
Następnie sąd nadal przesłuchiwał świadków na okolicznośćzatrzymania i uwięzienia kilku pracowników Farmutilu, zmuszenia ich do podpisania oświadczenia, że są złodziejami a następnie przekazania ich policji.
Być może w przyszłym tygodniu sąd zacznie badać wątki aktu oskarżenia dotyczące naruszeń przez senatora przepisów ekologicznych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …