Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Osuszanie bagna

Osuszanie bagna

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nastąpiła po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Załatwiony został tylko mały wycinek naruszania praworządności”. Co z pozostałymi zmianami w sądownictwie przeprowadzonymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? Rekomendacja Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 roku określa wszystkie elementy, które muszą być spełnione, aby można było mówić o przywróceniu praworządności w Polsce – przypomniał w TVN24 Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy „Wolne sądy”. – Tam mamy Trybunał Konstytucyjny, którego niezależność jest naruszona, kwestię Krajowej Rady Sądownictwa, Izbę Dyscyplinarną i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, skargę nadzwyczajną, naruszenia w prawie o ustroju sądów powszechnych, permanentne naruszenie dobrego imienia sądownictwa w Polsce – wymienił. Jego zdaniem, poprzez nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym „załatwiony zostaje tylko mały wycinek, mały fragment całości problemu naruszania praworządności” (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Pisowska pogarda

Co roku kręcę głową z niedowierzaniem, że sprawozdanie RPO o stanie przestrzegania praw człowieka w …