Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Oświadczenia majątkowe sędziów SN

Oświadczenia majątkowe sędziów SN

W serwisie internetowym Sądu Najwyższego udostępnione zostały oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i innych osób składających oświadczenia Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Obowiązek udostępnienia jawnych informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów w Biuletynie Informacji Publicznejpodmiotu uprawnionego do odebrania oświadczenia nakładają przepisy ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Informajce udostępniane są nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust 3b i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …