Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Oswiadczenia majątkowe VIP-ów

Oswiadczenia majątkowe VIP-ów

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne w dniu 18 lipca 2014 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Stanowi on propozycję uporządkowania uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych. Wymóg składania takich oświadczeń jest jednym z podstawowych rozwiązań służących zapobieganiu zagrożeniom korupcyjnym. Intencją projektodawcy jest ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia ujawnianie przez te osoby ich stanu majątkowego. Obecnie regulacje dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych znajdują się w licznych aktach prawnych i pozostają niespójne. Poszczególne grupy osób objętych obowiązkiem składania oświadczeń czynią to według odmiennych zasad. Różnice dotyczą przede wszystkim: zakresu informacji, które należy podać w oświadczeniu, wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie, terminów składania oświadczeń, sposobu weryfikowania rzetelności złożonych oświadczeń i służb do tego powołanych, podawania oświadczeń do publicznej wiadomości, sankcji za niezłożenie oświadczenia lub podanie w nim nieprawdy. Projektowana ustawa ujednolica zasady składania oświadczeń majątkowych, wprowadza jeden system, wspólny dla wszystkich osób objętych tym obowiązkiem, z naprawdę nielicznymi wyjątkami. Uczyni to instytucję składania oświadczeń bardziej przejrzystą i zrozumiałą w społecznym odbiorze. Założeniem projektowanej ustawy jest również zastosowanie spójnych kryteriów dotyczących objęcia obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych ? tak aby obowiązek ten dotyczył na równych zasadach wszystkich tych stanowisk i funkcji publicznych, z których zajmowaniem wiąże się odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za podejmowanie istotnych decyzji lub za zarządzanie środkami publicznymi. W pracach nad projektem uwzględniono zalecenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …