Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Oświadczenie sędziów IC SN

Oświadczenie sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, gdy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej trwa właśnie procedura ustalenia, czy część osób które znalazły się w tej Izbie ma w ogóle status sędziego. Poniżej oświadczenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Warszawa, 7 września 2021 r.

Oświadczenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

W związku ze zwołaniem na dzień 7 września 2021 r. Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej oraz biorąc pod uwagę przebieg tego Zgromadzenia,
oświadczamy:

1. Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej zostało prawidłowo zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. i w tym dniu podjęło uchwałę o odroczeniu Zgromadzenia wyborczego do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-791/19, C-487/19 i C-508/19, z których tylko jedno (C-791/19) zostało zakończone wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r.

2. Uchwała Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2021 r. nie została uchylona, obowiązuje i nie ustały przyczyny jej podjęcia.

3. Przewodnicząca Zgromadzenia w dniu 7 września 2021 r. odmówiła także poddania pod głosowanie prawidłowo zgłoszonego wniosku o odroczenie Zgromadzenia z przyczyn tożsamych z tymi, które zadecydowały o podjęciu uchwały z dnia 29 czerwca 2021 r. Przyczyny te dotyczą również osobiście Przewodniczącej Zgromadzenia.

4. Stwierdzamy, że wobec odroczenia Zgromadzenia wyborczego rozpoczętego w dniu 29 czerwca 2021 r., nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie nowej, równoległej procedury wyborczej, w tym zgłoszenie kandydatów na stanowisko Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wybór Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którego uprawnienia dotyczą między innymi wyznaczania składów orzekających, przeprowadzony w wadliwej procedurze wyborczej, pogłębi jedynie chaos prawny, czego chcemy uniknąć.

W tych okolicznościach podpisani niżej Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uznali, że dalsze uczestnictwo w obradach oraz zgłoszenie kandydatów w wadliwej procedurze wyborczej byłoby nieodpowiedzialne.

Teresa Bielska- Sobkowicz
Dariusz Dończyk
Paweł Grzegorczyk
Monika Koba
Marian Kocon
Grzegorz Misiurek
Anna Owczarek
Władysław Pawlak
Agnieszka Piotrowska
Marta Romańska
Krzysztof Strzelczyk
Roman Trzaskowski
Dariusz Zawistowski

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …