Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Oświadczenie byłych RPO

Oświadczenie byłych RPO

My, byli Rzecznicy Praw Obywatelskich, wyrażamy nasz sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania ochrony praw człowieka jako fragmentu krajowej walki politycznej. Dlatego za niepokojące i naganne uważamy próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji, dokonywane przy wykorzystaniu


zdania odrębnego w Trybunale Konstytucyjnym, używanego opacznie, w złej wierze, nieprofesjonalnie i w sposób naruszający dobre obyczaje. Adam Bodnar do tej pory dał dowody rzetelnej wiedzy prawniczej i zaangażowania w służbie prawom człowieka, zgodnie z konstytucją, ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i etosem ombudsmańskim, jaki znamy, jaki wyznajemy i jaki praktykowaliśmy. Zabierając dziś głos, czynimy to dlatego, aby polityczne, doraźne swary nie przesłoniły i nie utrudniły działań podejmowanych w celu ochrony praw człowieka.
5 lipca 2018
prof. Ewa Łętowska, Rzecznik Praw Obywatelskich (I kadencja)
prof. Adam Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich (III kadencja)
prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich (IV kadencja)

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …