Strona główna / Listy / Otwarcie terminów sądowych

Otwarcie terminów sądowych

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: OTWARCIE TERMINóW SĄDOWYCH I PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM – SKUTKI UCHYBIEŃ, PRZYWRóCENIE TERMINóW W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Termin: 30 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowca: Sławomir Jamróg ? sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Wydziału Cywilnego – Odwoławczego.W programie szkolenia:
A Terminy procesowe.
I.Terminy ustawowe i sądowe.
II.Terminy ustawowe wynikające z przepisów prawa ( k.p.c. i innych ustaw). Rozpoczynają bieg od zdarzenia wskazanego w przepisie:
– terminy do usunięcia braków formalnych i fiskalnych,
– termin podjęcia awizowanej przesyłki,
– terminy do wniesienia środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia,
– wnioski o przyznanie kosztów w związku z przekształceniami podmiotowymi lub cofnięciem pozwu,
– termin do żądania sporządzenia uzasadnienia,
– termin do wniesienia odpowiedzi na apelację lub skargę kasacyjną.
Terminy sądowe określa w trakcie postępowania sąd lub przewodniczący. Biegną od ogłoszenia lub od dnia doręczenia: – termin uzupełnienia zdolności sądowej procesowej lub uzupełnienia składu właściwego organu, – termin do uzupełnienia pełnomocnictwa lub potwierdzenia czynności procesowej, – termin do uiszczenia zaliczki na koszt dowodu, – termin do powstania skutków doręczenia pisma kuratorowi, – termin do wniesienia załącznika do protokołu, – termin do wskazania innego pełnomocnika przy przymusie adwokacko-radcowskim, – termin do wszczęcia postępowania karnego, dyscyplinarnego lub administracyjnego, Terminy mieszane Terminy zawite a terminy prekluzyjne. Terminy prawa materialnego. Terminy instrukcyjne.
II. Sposób obliczania terminów. Bieg terminów.
III. Przedłużanie lub skracanie terminów sądowych. Zasady przywracania terminów. – organy właściwe, – wymogi formalne, – przesłanki, – środki odwoławcze.
IV. Skutki niezachowania terminów.
B. Doręczenia
I. Podmioty doręczające. II.
Sposoby doręczeń w postępowaniu cywilnym: – zwykłe oddanie, – doręczenia zastępcze, – doręczenia uproszczone, – doręczenia konkludentne,
III. Skuteczność doręczenia.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157611__PZTA_0D.html. Pełna oferta szkoleń dostępna na: www.LEX.pl/szkolenia Kontakt: Agnieszka Rożko Kierownik ds. szkoleń Wolters Kluwer Polska Tel.: 022 535 83 23, Fax: 022 535 83 22 e-mail: arozko@wolterskluwer.pl ; szkolenia@wolterskluwer.pl

Sprawdź także

Jak zaskarżyć adwokata

Brakuje jasnych kryteriów klasyfikacji skarg obywateli na działania adwokatów – Rzecznik prosi Prezesa NRA o …