Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / P.Gąciarek szykanowany

P.Gąciarek szykanowany

Sędziowie warszawscy sprzeciwiają się represjom wobec sędziego Piotra Gąciarka

Uchwała zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „iustitia” z 13 IX 2021 r.

Wobec informacji o tym, że prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab odsunął natychmiastowo od orzekania sędziego Piotra Gąciarka – oświadczamy, że działanie to jest rażącym przykładem represji wobec sędziego odważnie walczącego o niezależność polskiego sądownictwa.

Jedynym powodem wydania takiej decyzji był sprzeciw sędziego Piotra Gąciarka wobec orzekania wspólnie z osobą awansowaną przez upolitycznioną neo-Krajową Radę Sądownictwa w procedurze zakwestionowanej przez unijne Trybunały i Sąd Najwyższy; sprzeciw wyrażony, aby zapewnić stronom prawo do rozpoznania sprawy przez należycie obsadzony sąd.

Prezes Piotr Schab po raz kolejny pokazuje swym zachowaniem, że jest gotów realizować zamierzenia obecnie rządzących i wyciągać personalne konsekwencje wobec sędziów mających odwagę, by sprzeciwiać się bezprawiu.

Jako sędziowie – obywatele Polski przestrzegamy po raz kolejny, że podobne działania stawiają nasz Kraj poza wspólnotą demokratycznych państw prawnych ze wszystkimi tego skutkami w postaci braku możliwości korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej i nieuznawania polskich orzeczeń w przestrzeni cywilizowanych porządków prawnych.

Sprawdź także

Sądowe chamstwo

Rozprawy zaczynają się punktualniej, ale sędziowie coraz częściej agresywni. W 4 proc. spraw sędziowie odnoszą …