Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Palestra gotowa do rozmów

Palestra gotowa do rozmów

Sześcioosobowy zespół w składzie: Joanna Agacka-Indecka ? prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokaci: Andrzej Michałowski, Ziemisław Gintowt, Piotr Sendecki, Andrzej Zwara oraz Stanisław Mikke, będzie reprezentować adwokaturę w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości. .

Naczelna Rada Adwokacka określiła też problemy, o których chce rozmawiać z kierownictwem resortu. NRA zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury ? powołała Zespół do prowadzenia rozmów z ministrem sprawiedliwości w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości i zmian w systemie świadczenia pomocy prawnej, w szczególności Prawa o Adwokaturze
NRA powołała również komisje mające opracować reformy wymiaru sprawiedliwości i zmiany w systemie świadczenia pomocy prawnej, w szczególności Prawa o Adwokaturze.
Wybrane komisje mają pracować w następujących obszarach: 1. Opracowanie projektu ustawy Prawo o adwokaturze 2. Organizacja i współpraca samorządów zaufania publicznego 3. Opracowanie projektów dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Ponadto podczas posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka wyraziła stanowisko w sprawie egzaminów zawodowych, stwierdzając, że ograniczenie egzaminu adwokackiego jedynie do części pisemnej, sprowadzającej się do konkursu wiedzy z obowiązujących ustaw, nie spełnia kryteriów sprawdzenia całej wiedzy adwokata. NRA wyraziła również zdecydowany sprzeciw wobec nadużywania stosowania tymczasowych aresztowań. Nadmierne wykorzystywanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego ? w szczególności wobec osób chorych ? stanowi naruszenie zasady domniemania niewinności ? uważają adwokaci.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …