Strona główna / Szczypta soli / Palestra zachowała twarz

Palestra zachowała twarz

XII Krajowy Zjazd Adwokatury zakończył obrady. Przyjęto uchwały zjazdowe. Pierwsze dwie uchwały już podjęte przez Zjazd mają fundamentalne znaczenie dla każdego adwokata i Adwokatury Polskiej jako całości. Mimo, że adwokat prof. dr Maciej Gutowski, przewodniczący zjazdowej komisji wnioskowej, podkreślał, że kolejność podejmowanych uchwał nie ma znaczenia dla oceny stopnia ich ważności, to jednak trudno nie przyjąć dwóch pierwszych uchwał jako swoistego symbolu. Pierwsza z uchwał dotyczy ochrony tajemnicy adwokackiej.
Tajemnica adwokacka jest dla każdego adwokata świętością. I dobrze, że Krajowy Zjazd Adwokatury tak jednoznacznie wystąpił w jej obronie.
Zjazd podjął także uchwałę o ochronie ładu konstytucyjnego w Polsce. Bardzo dobrze się stało, że jest to uchwała w swojej treści jednoznaczna i bardzo mocna. Jej konkluzja, że żaden adwokat nie może być zwolniony od obrony podstawowych konstytucyjnych wartości a ich obrona jest podstawową powinnością każdego adwokata i Adwokatury Polskiej jako całości, stanowi wyraźną wytyczną dla postawy każdego adwokata i działań nowej Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Prezesa.
Pan Prezydent Andrzej Duda będą c gościem XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, w swoim wystąpieniu zadeklarował, że będzie się wsłuchiwał w głos adwokatów. To trzymamy za słowo. Niech się Pan Prezydent wsłucha. Zwłaszcza jak sejm uchwali projekt ? który trafił do Sejmu w czasie gdy obradował Zjazd Adwokatury ? projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zgroza. Takiego projektu jeszcze nie było. Warto się z nim zapoznać. Komentować nie warto. Ale trzeba ? zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Adwokatury ? walczyć z tym projektem wszelkimi możliwymi sposobami.
TELEWIZYJNA MANIPULACJA
Jak już pisałem podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie przyjęto uchwałę w sprawie ochrony ładu konstytucyjnego. „Tak adwokaci odpowiedzieli na apel prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o jedność środowiska prawniczego przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, czyli większości parlamentarnej” ? mówił spiker Wiadomości Michał Adamczyk. W Internecie tę informację zatytułowano: ?Rzepliński podburza prawników przeciwko PiS?. Jednocześnie z kanału Adwokatura Polska na YouTube zdjęto relację własną z obrad XII Krajowego Zjazdu Adwokatury.Nie wiem kto zarządził zdjęcie materiałów własnych XII Krajowego Zjazdu Adwokatury z Internetu. Ale skoro już tak postąpiono, to poniżej zamieszczam relację skompilowaną z materiałów TVN i materiałów zgranych w toku XII Krajowego Zjazdu Adwokatury. Czy mój wybór jest tendencyjny ? Czy też jest informacyjną manipulacją ? Tendencyjny jest. Manipulacją nie. Po prostu złości mnie przekaz, który zafundowała nam TVP 1. A jeszcze bardziej zniknięcie relacji własnej Adwokatury. Najwyraźniej niedostępność tych materiałów miała charakter czysto techniczny, niemniej o fakcie poinformowały nawet media publiczne.
Obecnie można już obejrzeć pełną relację z obrad. Pierwszy dzień obrad XII Krajowego Zjazdu Adwokatury: Drugi dzień obrad XII Krajowego Zjazdu Adwokatury: Wieczorem, relacje z XII Krajowego Zjazdu Adwokatury ponownie zostały ?zablokowane? jako filmy prywatne na kanale YouTube Adwokatura Polska. Jak mniemam kanałem administruje Naczelna Rada Adwokacka. Trudno mi wnioskować czy zarządzono jakąś blokadę dostępu do relacji czy wprowadzono listę proskrypcyjną. W każdym razie z mojego komputera w tej chwili relacji obejrzeć nie można
adwokat Jerzy Marcin Majewski

Sprawdź także

21 mld zł strat NBP

Wstępnie 20 800 024 000 zł, czyli blisko 21 mld zł – taką stratę miał …