Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pamiętajcie o praworządności

Pamiętajcie o praworządności

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati apeluje o zakończenie kryzysu praworządności

W cieniu wojny w Ukrainie Adwokatura Polska nie zapomina o stanie praworządności w Polsce. Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pisma do Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Witek oraz do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce.

W piśmie do Marszałek Sejmu Prezes NRA zwrócił się z apelem o wstrzymanie dalszego biegu postępowania związanego z procedurą wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, prowadzoną w trybie art. 11a i nast. ustawy z 12 maja 2011 r. o KRS.

Prezes Przemysław Rosati zwrócił się do Marszałek Sejmu i do Premiera o zainicjowanie nowelizacji powyższej ustawy w zakresie odnoszącym się do wyboru piętnastu sędziów – członków KRS w taki sposób, aby ich wybór przebiegał bez udziału czynnika politycznego.

– Trwająca obecnie i jeszcze nie zakończona procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów w moim przekonaniu odbywa się w oparciu o rozwiązania wprost zakwestionowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego. Wspólnym mianownikiem tych judykatów jest bezwzględna konieczność wyeliminowania z procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, czynnika politycznego ‒ in concreto ukształtowanie procesu ich wyboru bez udziału Sejmu. – przekonuje adw. Rosati.

Prezes podkreśla, że należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. – Kryzys ten ma daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne, w szczególności w wymiarze europejskim. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w interesie polskich obywateli. – czytamy.

W piśmie pada również deklaracja gotowości do poszukiwania rozwiązań pozwalających na wybór członków KRS w taki sposób, aby przebiegał on bez czynnika politycznego.

Sprawdź także

Senat naprawia neo-KRS

Senat 8 czerwca br. zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy projektu …