Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Pamiętajmy tę datę

Pamiętajmy tę datę

Grudzień jest ważnym miesiącem dla praw człowieka. 38 lat temu ONZ przyjęła traktat, który zdefinował podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania państwa wobec obywateli. Traktat posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Polska ratyfikowała traktat w 1977 roku, z atem dokonano tego jeszcze za czasów PRL. Poza oficjalnym tekstem w Dzienniku Ustaw paktów praw człowieka i obywatela nigdzie nie można było zdobyć. Dopiero w 1980 roku, podczas „Karwału Solidarności” ukazaly się broszurowe wydania z tetekstem traktatau. Z tej to okazji Amnesty International organizuje Maraton Pisania listów w obronie osób prześladowanych i represjonowanych. Przyłączmy się do tej akcji. Po stanie wojennym świat pomagał nam i wspierał, dzisiaj pora na odzwajemnienie. Dla przypomnienia hasło z Wikipedii na temat paktów praw człowieka i obywatela: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego z 16 grudnia 1966 roku.
Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. Obok Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zakłada podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania Państwa wobec obywateli. Posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa, które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium. Składa się z pięciu części. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W piątej zawarto formalno-prawne postanowienia końcowe. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, postulujący zniesienie kary śmierci.

Sprawdź także

Policyjna przemoc

„Boa-dusiciel”. Policjant, który dowodził akcją z posłanką Gajewską, zasłużony dla PiS Nadkomisarz Sławomir Grzegorzewski to …