Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Państwo bez tortur

Państwo bez tortur

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
organizuje ?Okrągły Stół: Państwo bez tortur??, który odbędzie się 22 maja 2018 r. w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Celem spotkania jest podjęcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania międzynarodowych standardów prewencyjnego monitorowania miejsc detencji oraz skutecznych działań służących zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. Okrągły Stół będzie również okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Polsce oraz wyzwań, które stoją przed nim w najbliższych latach. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele krajowych i międzynarodowych instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zapobieganiem torturom, w tym eksperci i praktycy, którzy w swojej pracy stykają się z ofiarami nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i ogromne zainteresowanie tematem wydarzenie będzie transmitowane na żywo w na stronie internetowej rpo.gov.pl

Sprawdź także

Arbitraż ponad granicami

Międzynarodowa Izba Handlowa ICC zaprasza do udziału w V Europejskiej Konferencji ICC na temat międzynarodowego …