Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Partnerska kontrola NIK w NATO

Partnerska kontrola NIK w NATO

Zakończył się koordynowany przez NIK przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO. Po raz pierwszy audytor Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwrócił się z prośbą do zewnętrznej instytucji o sprawdzenie poziomu swojej pracy.Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował raport w kwaterze głównej NATO. Przegląd partnerski,któremu przewodziła Najwyższa Izba Kontroli, był elementem programu wzmocnienia audytu w NATO. Na prośbę Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN – od ang. International Board of Auditors for NATO) specjalny zespół złożony z polskich i hiszpańskich kontrolerów oceniał od września do grudnia jakość nadzoru nad finansami sojuszu. Szczegółowo sprawdzona została dokumentacja dostarczona przez audytora NATO, a wybrane raporty poddane analizie i porównane ze stanem faktycznym. W ocenie NIK i Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii kontrola finansów w NATO jest prawidłowa i rzetelna. Audyt sojuszu działa wydajnie i efektywnie.
Trwający cztery miesiące przegląd partnerski pozwolił także na wskazanie kilku elementów w pracy IBAN-u, które można ulepszyć. Raport polsko-hiszpańskiego zespołu został dziś przedstawiony audytorom sojuszu. Ceremonia przekazania odbyła się w kwaterze głównej NATO w obecności zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz stałych przedstawicieli Polski i Hiszpanii. NIK reprezentował prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz szef zespołu przeglądu partnerskiego Wiesław Kurzyca. Zgodnie z umową w sprawie przeglądu partnerskiego raport pozostanie własnością IBAN-u. Po zapoznaniu się z jego ustaleniami audytorzy NATO prześlą go Radzie Północnoatlantyckiej.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …