Strona główna / Listy / Pelnomocnik a prawo upadłościowe

Pelnomocnik a prawo upadłościowe

Wolters Kluwer Polska zaprasza na szkolenie: Pełnomocnik w czynnościach procesowych podejmowanych na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego – praktyczne aspekty. Termin: 14 kwietnia 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowca: Janusz Płoch – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych.
W programie: 1. Praktyczne aspekty konstruowania wniosku o ogłoszenie upadłości (gospodarczej i konsumenckiej) od strony właściwego wypełnienia wymogów formalnych i skutecznego uprawdopodobnienie wymaganych prawem przesłanek (niewypłacalności, zdolności upadłościowej i legitymacji procesowej) tak ze strony niewypłacalnego dłużnika jak i jego wierzycieli. 2. Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego i właściwe przygotowania planu naprawczego (w porównaniu do wymogów stawianych dla wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu). 3. Procedura dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego (wymogi formalne zgłoszenie wierzytelności, kontrola listy wierzytelności oraz planów podziału). 4. Pojęcie masy upadłości i podstawy do wystąpienia z wnioskiem i powództwem o wyłączenie z masy upadłości. 5. Forma konstruowania wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w trybie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego – wymogi formalne wniosku. 6. Specyficznie określone zasady składania środków odwoławczych od czynności procesowych podejmowanych w toku postępowania upadłościowego (rodzaje środków odwoławczych, doręczenia, terminy, wymogi formalne i fiskalne).
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40154566__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …