Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Perspektywy nadzoru elektronicznego

Perspektywy nadzoru elektronicznego

Już prawie tysiąc skazanych zostało objętych elektronicznym systemem nadzoru. Ustawa o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r. dała możliwość powołania do życia organu doradczego Ministra Sprawiedliwości jakim jest Rada Polityki Penitencjarnej. To ważna inicjatywa. Rada stawia sobie bowiem za zadanie aktywne wspieranie rozwoju i przeobrażeń więziennictwa, w szczególności w zakresie inicjowania, analizowania i prowadzenia badań naukowych mających na celu wypracowanie koniecznych i skutecznych rozwiązań, dotyczących ustawowych zadań Służby Więziennej ? powiedział podczas obrad minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który wziął udział w drugim posiedzeniu Rady Polityki Penitencjarnej.
W skład powołanej przez Ministra Sprawiedliwości, Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą: 1. prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. 2. prof. zw. dr hab. Marian Andrzej Filar – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. 3. prof. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński – Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. 4. prof. zw. dr hab. Krzysztof Piotr Krajewski kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 5. prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. 6. prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Katedra Kryminologii i Polityki Społecznej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 7. dr Monika Elwira Marczak pedagog, wieloletni kurator społeczny dla dorosłych. Adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej iResocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. 8. płk.dr Paweł Moczydłowski, socjolog, były Dyrektor Generalny SW. 9. gen dr Jacek Adam Pomiankiewicz, historyk, były Dyrektor Generalny SW. 10. Stanisław Chmielewski ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 11. Beata Maria Wołosik, sędzia, delegowana do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 12. Danuta Anna Przywara ? Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 13. prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski – Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?. 14. Mariusz Kowarski ? członek Zarządu Stowarzyszenia ?Monar?. 15. Marek Jan Gajos – Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa ?Razem?. 16. ppłk Lidia Olejnik ? Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu. 17. płk Krzysztof Chojecki – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
Posiedzenie Rady poświęcone było omówieniu funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego oraz głównym kierunkom zmian w szkoleniu funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. – System Dozoru Elektronicznego jako forma probacji jest jedną z najistotniejszych zmian w zakresie wykonywania kary w naszym kraju. System ten pozwala osobom skazanym na odbycie kary w warunkach środowiska wolnościowego. Taki sposób odbywania kary ma ogromny wpływ na zachowanie relacji rodzinnych, pracowniczych i lokalnych, a jednocześnie nie obciąża systemu penitencjarnego ? oświadczył podczas obrad Krzysztof Kwiatkowski. Do 4 marca 2011 r. wykonaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego objętych zostało 984 skazanych z czego karę odbywało 696 skazanych, a 288 zakończyło odbywanie kary. System Dozoru Elektronicznego, który wedle prognoz w 2014 r. ma objąć ponad 7500 skazanych, stwarza poważne pozytywne perspektywy w poszukiwaniu nowych rozwiązań ? powiedział wchodzący w skład Rady prof. Brunon Hołyst. ? Również nowe inwestycji, które przyczynią się do uzyskania nowych miejsc w zakładach karnych, mogą podnieść efektywność systemu penitencjarnego w Polsce ? dodał.
W Wielkopolsce ?elektroniczne? obroże zostały założone dwunastu skazanym. Do rozpatrzenia jest kilkaset wniosków skazanych, ale kryteria są bardzo ostre. Co najmniej raz w tygodniu odbywa się posiedzenie w celu rozpatrzenia prośby skazanych o zastosowanie wobec nich nadzoru elektronicznego. Ostatnio odmówiono elektroniczny nadzór j osobie, która przed aresztowaniem i skazaniem, przez długi czas ukrywała się za granicą. Wiele wskazywało na to, że prośba o elektroniczny nadzór była tylko fortelem, aby wyjść na wolność. Nadal zainteresowanie elektronicznymi obrożami wykazują rodziny osadzonych, aniżeli oni sami.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …