Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa

Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa

„Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, jak również w powiązaniu z przepisami regulującymi przed i po 3 kwietnia 2018 r. możliwość określania liczby – ogółem – stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, a także w poszczególnych izbach tego Sądu, wnosimy: petycję z żądaniem podjęcia przez Krajową Radę Sądownictwa działań różnej natury, w tym np. tego rodzaju jak wymienione w tytule niniejszej petycji, które pozwolą – w swej sumie – Krajowej Radzie Sądownictwa na zaniechanie rozpoznawania (zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym) zgłoszeń osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, jakie zostały przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa przez zainteresowanych z powołaniem się na obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1. 2018 o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym (ogłoszone 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski? pod poz. 633), o stworzenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wyrażenia opinii dopuszczonej treścią art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach co do zasadności głównego żądania niniejszej petycji (czyli wyrażonej w pkt 1 bezpośrednio powyżej) oraz argumentacji związanej z tym żądaniem, niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa: odwzorowania cyfrowego (skanu) niniejszej petycji z podaniem naszych imion i nazwisk jako występujących z tą petycją, z pominięciem jednakże podanego w części wstępnej adresu dla doręczeń. informacji o dacie otrzymania niniejszej petycji przez Krajową Radę Sądownictwa, o niezwłoczne aktualizowanie na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa informacji odnoszących się do tej petycji, w tym przez przedstawiane danych dotyczących: przebiegu postępowania nią zainicjowanego, opinii, które mogą być – ewentualnie – zasięgane przez Krajową Radę Sądownictwa w związku z otrzymaniem niniejszej petycji, przewidywanego terminu jej rozpoznania, sposobu jej załatwienia.”
Pełna treść petycji na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Sędzia proponuje mediację

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek napisała na twitterze o bardzo ciekawym eksperymencie zaprezentowanym na Międzynarodowej Konferencji „Mediacja …