Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pielegniarka może więcej

Pielegniarka może więcej

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz te, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, otrzymają nowe uprawnienia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego. Osoby te będą mogły samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem tych zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept.
Z kolei pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta.
W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe będzie wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę.
Sejm uchwalił nowelizację 22 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 12 sierpnia br. Nowe przepisy wchodzą w życie 11 września 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1136

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …