Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pieniądze na edukację prawną

Pieniądze na edukację prawną

20 czerwca 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej.Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Dlatego też, mając na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie z którym organy administracji publicznej powinny realizować zadania z zakresu edukacji prawnej, sygnatariusze Porozumienia deklarują wolę aktywnego zaangażowania się w działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. W związku z tym Porozumienie apeluje o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. środków finansowych, które byłyby dostępne dla wszystkich podmiotów mających wolę prowadzenia inicjatyw związanych z edukacją prawną zarówno młodzieży, jak i innych grup społecznych.
Oto pełna treść stanowiska:
Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017 Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę wspólnej pracy na rzecz kształtowania i pogłębiania wiedzy prawnej społeczeństwa, wskazuje na konieczność wsparcia dla ich działań w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa. Wszelkie działania na tej płaszczyźnie, w tym szczególnie edukacja prawna młodzieży, pozostają istotnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych właściwie rozumiejąc i realizując swoje zadania w tym zakresie podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Realizowane dotychczas odrębnie ? przez przedstawicieli zawodów prawniczych ? zajęcia edukacyjne przyniosły wymierne efekty; tysiące młodych obywateli zaopatrzonych zostało w kompendium wiedzy prawnej. Najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Wspólne przedsięwzięcie edukacyjne może przynieść niezwykle cenne w wymiarze społecznym skutki, zarówno z uwagi na możliwość objęcia nim zdecydowanie większej części młodzieży, co będzie możliwe przy deklarowanym zaangażowaniu sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, ale i wielopłaszczyznowość projektu edukacyjnego.
Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów. Mając również na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie z którymi organy administracji publicznej powinny realizować zadania z zakresu edukacji prawnej, deklarujemy wolę aktywnego zaangażowania się w działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca się zatem z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej, a także Ministra Finansów o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. środków finansowych, które byłyby dostępne dla wszystkich podmiotów mających wolę prowadzenia inicjatyw związanych z edukacją prawną zarówno młodzieży, jak i innych grup społecznych.
Przewodniczący Porozumienia Porozumienia SSO dr hab. Krystian Markiewicz sekretarz dr Paweł Skuczyński

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …