Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pijany kierowca nie jest bezkarny

Pijany kierowca nie jest bezkarny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ripostę po opublikowaniu 9 sierpnia 2013 r. na łamach Gazety Wyborczej artykułu ?Bezkarny pijany kierowca??. Resort wyjaśnia, że wobec kierowcy, który nie chce się poddać badaniu krwi na zawartość alkoholu można uzyć przymusu. Reguluje to ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ustawa ta weszła w życie 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 11. tej ustawy ?Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia, co najmniej jednego z następujących działań:
1) ?wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem?. Na podstawie tego artykułu Policja może po wydaniu polecenia np. przytrzymać rękę. Nowe zasady stosowania środków określa już ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Jednak dla zwiększenia przejrzystości Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wprost w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego do art. 74 wpisać możliwość użycia siły. Projekt nowelizacji kpk zakłada:
w art. 74 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: ?§ 3a. Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.?
Projekt nowelizacji kpk jest obecnie przedmiotem prac Sejmu. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Nie zmienia to jednak faktu, że na podstawie obowiązujących od 5 czerwca 2013 r. przepisów Policja już w tej chwili ma prawo do zmuszania kierowców do badania stanu ich trzeźwości.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …