Finansowanie pomostowe

Przyznano Pióro Nadziei

Nagroda „Pióro Nadziei” trafia do osób, które zwracają uwagę opinii publicznej na przypadki łamania praw człowieka, są społecznie zaangażowane i swoją pracą przyczyniają się do pozytywnej zmiany na rzecz przestrzegania praw człowieka. Jury konkursu zdecydowało, że tegoroczną nagrodę medialną otrzyma Anton Ambroziak, dziennikarz związany m.in. z redakcją OKO.Press.

Nagroda zostanie wręczona w Warszawie, 8 grudnia o godz. 17:30 podczas finału Maratonu Pisania Listów (Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III piętro). Po wręczeniu nagrody odbędzie się debata „Czy dziennikarstwo zaangażowane może zmieniać świat?” z udziałem laureata i Anny Mazurczak, adwokatki i koordynatorki projektów w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego.

W uzasadnieniu decyzji o nagrodzie jury zaznaczyło:
„Anton Ambroziak z zaangażowaniem i dociekliwością analizuje bieżące wydarzenia w kraju, zawsze będąc blisko problemów dotyczących osób szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka. Wydobywa przy tym na światło dzienne istotne – a niekiedy pomijane w mediach – aspekty relacjonowanych zdarzeń, dbając o jakość i rzetelność przekazu.

W swoich społecznie zaangażowanych tekstach dużo miejsca poświęca doświadczeniom osób z grup mniejszościowych, w tym osób LGBTQ, sprawiając, że ich głos staje się wyraźniej słyszalny. Działalność dziennikarską łączy z aktywizmem.

Dziennikarstwo Antona Ambroziaka dowodzi, że o tematach kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego można pisać wykazując się wiedzą i wrażliwością a dzięki temu także edukować. Praca Antona Ambroziaka zasługuje na szczególne wyróżnienie zwłaszcza w czasach, w których mierzymy się z ograniczeniem przestrzeni na korzystanie ze swobód obywatelskich w Polsce”.

Spośród ponad 40 kandydatur do tegorocznej nagrody biuro Amnesty International wyłoniło 4 nominacje:

Anton Ambroziak – dziennikarz serwisu OKO.Press
Marcin Wyrwał, Edyta Żemła, Paweł Ławiński – dziennikarze serwisu Onet.pl
Anna Gmiterek-Zabłocka – dziennikarka i reporterka radia TOK FM Lublin
Ewa Wołkanowska-Kołodziej – niezależna reporterka i dziennikarka

W jury konkursowym zasiadły osoby z Rady Programowej Stowarzyszenia Amnesty International, Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce oraz Ewa Siedlecka, laureatka nagrody specjalnej Amnesty International za całokształt pracy dziennikarskiej na rzecz praw człowieka w 2011 roku.

W Radzie Programowej Stowarzyszenia zasiadają: Jacek Białas (prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka); Beata Faracik (Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu); Witold Klaus (Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej); Mikołaj Pietrzak (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie); Marzanna Pogorzelska (wykładowczyni akademicka, edukatorka praw człowieka); Katarzyna Szymielewicz (Prezeska Fundacji Panoptykon), Krzysztof Śmiszek (honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego).

Twórcami statuetki „Pióro Nadziei”, przezroczystego pióra z zatopionym w środku drutem kolczastym, przymocowanego do betonowego etui, jest agencja Fat Baby.

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …