Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Pióro Nadziei

Pióro Nadziei

Tegoroczną nagrodę Amnesty International za najlepszy tekst o prawach człowieka, Pióro Nadziei 2012, otrzymała Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. Uroczysta gala wręczenia nagrody i wyróżnień odbyła się 17 paździeernika w Kinotece podczas 28. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 60 artykułów opublikowanych od maja 2011 do kwietnia 2012 roku. Tegoroczna edycja odznaczała się niezwykłą różnorodnością. Obok reportaży zgłoszono wiele wywiadów, tekstom pisanym do prasy codziennej towarzyszyły te z magazynów lifestyle’owych czy portali internetowych, a jednocześnie autorami byli dziennikarze przedstawiający różne poglądy. To bogactwo form i perspektyw cieszy szczególnie, gdyż wskazuje, że niezależnie od poglądów prawa człowieka stają się w polskich mediach wartością uniwersalną.
Jury – w składzie: Max Cegielski, Mateusz Król, Ewa Siedlecka i dr Jacek Wasilewski – nagrodziło tytułem najlepszego tekstu prasowego o prawach człowieka, który ukazał się w prasie lub Internecie od maja 2011 do kwietnia 2012 roku, reportaż pod tytułem Pan nikt Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej opublikowany w „Dużym Formacie” „Gazety Wyborczej” 29 września 2011 roku. Autorka odebrała Pióro Nadziei, statuetkę okolonego drutem kolczastym pióra, z rąk Mateusza Króla, Prezesa Amnesty International.
W uzasadnieniu, które zostało przez niego odczytane, Jury podkreśliło, że: „Tekst pokazuje, jak w praworządnym demokratycznym państwie […] można utracić możliwość korzystania z większości praw i wolności, które gwarantuje konstytucja. Dzieje się to w majestacie prawa. […] W innych częściach świata ludzie pozbawiani są praw w wyniku wojen czy działalności totalitarnych reżimów. W demokratycznej Polsce – w wyniku prawnej dziury i nierzetelności organów państwa.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …