Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / PiS broni T. Janeczka

PiS broni T. Janeczka

Prokurator Generalny Adam Bodnar na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2014 r., poz. 390. T.j.) skierował dzisiaj wniosek do Premiera Rzeczypospolitej Polskie Donalda Tuska o odwołanie Prokuratora Tomasza Janeczka z funkcji Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, po uzyskaniu pisemnej zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Powodem skierowania wniosku była całkowita utrata zaufania do prokuratora Tomasza Janeczka wynikająca z dotychczasowego sposobu wykonywania obowiązków oraz jego zachowania po ujawnieniu w dniu 5 czerwca 2024 r. przez portal Onet.pl informacji z istotnego dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygnaturze 3008-8.Ds.58.2024 dotyczącego zaistniałego w dniu 25 marca 2024 roku na granicy polsko-białoruskiej przekroczenia uprawnień przez pełniących służbę patrolową żołnierzy, którzy oddali strzały alarmowe w kierunku grupy migrantów  przekraczających nielegalnie granicę w sposób narażający ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 160 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. 

Prokurator Tomasz Janeczek mając wiedzę o toczącym się postępowaniu zaniechał niezwłocznego powiadomienia Prokuratora Generalnego o tej ważnej sprawie, co pozostawało w zakresie jego obowiązków.  Po ujawnieniu wskazanej informacji dwukrotnie za pośrednictwem konta społecznościowego Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem wydał oświadczenia, w których zaprzeczył, aby posiadał wiedzę o sprawie, a także wskazał na  Prokuratora Generalnego jako odpowiedzialnego za zwiększenia zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej oraz zarzucił Adamowi Bodnarowi, że pozbawił go możliwości realizacji swoich obowiązków, naruszając tym prawa.

Żadna ze wskazanych przez prokuratora Tomasza Janeczka okoliczności nie jest prawdziwa. 

 W § 5 Zarządzenia Prokuratora Generalnego Nr 18/24 w sprawie ustalenia zakresu czynności Prokuratora Generalnego, Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego i pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego, w 13 punktach określono kompetencje Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Tomasza Janeczka. Należy do nich m.inn. – kierowanie bieżącymi sprawami jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie dotyczącym spraw wojskowych, a w szczególności wykonywanie przewidzianych w ustawach uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Brak jest zatem podstaw do uznania, że jako Zastępcą Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych został pozbawiony możliwości realizacji zadań związanych z tą funkcją.
 
Ponadto w aktach sprawy znajduje się dokumentu w postaci pisemnego  wniosku Dyrektora Departamentu ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej o objęcie postępowania VIII Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. akt. 3008-8.Ds.58.2024 zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej, na którym  prokurator Tomasza Janeczka  wyraził zgodę na ustanowienie takiego nadzoru i decyzję opatrzył własnoręcznym podpisem, co przeczy jego twierdzeniu o nieznajomości sprawy.

Wszystkie te okoliczności powoduję, że pozostawanie prokuratora Tomasza Janeczka na tej ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa funkcji nie daje gwarancji prawidłowości realizacji zadań pionu wojskowego prokuratury, który w chwili zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej oraz toczącej się wojny staje się kluczowy i wymaga rzetelnego oraz merytorycznego nadzoru, a także lojalnej współpracy z Prokuratorem Generalnym.

 Wniosek o odwołanie Zastępcy Prokuratora Generalnego ds.  Wojskowych został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej.

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk poinformował dzisiaj opinię publiczną o otrzymaniu wniosku Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka z funkcji Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych i o skierowaniu tego wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w celu uzyskania pisemnej zgody. Premier Donald Tusk stwierdził jednoznacznie, że po otrzymaniu zgody Prezydenta podejmie decyzję o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka. 

Prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

*****

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos ws. zatrzymania trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w związku z przekroczeniem ogrodzenia przez grupę migrantów. – Nie ma podstaw do odwołania prokuratora Janeczka – zapowiedział w odpowiedzi na wniosek premiera Donalda Tuska. Jak stwierdził, konieczna jest zmiana przepisów ws. możliwości działania żołnierzy, którzy wspierają funkcjonariuszy SG.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …