Strona główna / Aktualności / PiS zawłaszczyło RP

PiS zawłaszczyło RP

„Konstytuta prostytuta” i „poslowie kanarki doić” to tylko wybrane mysli ulubieńca Prawicy Marszałka Józefa Pilsudskiego. Pogarda dla prawa o wprowadzenir w życie zasady „diwida et impera” sprawdza się u nas doskonale. Ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego i przyjęcie bezprawnie ustawy budżetowej to dowód na zawłaszczenia RP przez PiS.
W świat poszła informacja o tym, że ustawa budżetowa w Polsce nie została przyjęta zgodnie z prawem. W takim tonie o wydarzeniach w Polsce na pierwszej stronie informuje w poniedziałek prestiżowy „Financial Times”, a także europejskie edycje Bloomberga i „Wall Street Journal”. „Financial Times” obszernie informuje o wydarzeniach ostatnich dni, opisując protest dziennikarzy, którym ograniczono dostęp do posłów, zajęcie trybuny sejmowej przez posłów opozycji i wreszcie zamieszanie z uchwaleniem ustawy budżetowej. – Sejm nie musiał się w piątek zajmować budżetem, może być on uchwalony w lutym, marcu. Ta afera była niepotrzebna – stwierdził ekspert. Jego zdaniem marszałek Sejmu popełnił błąd, przenosząc obrady do Sali Kolumnowej. – Posłowie opozycji nie mieli możliwości wejścia do niej, nie mogli też głosować. Sam akt głosowania budzi poważne wątpliwości. Nie wiemy, czy było kworum, nie mamy pewności, ilu posłów głosowało za, ilu się wstrzymało. Nie wiemy, czy wynik odzwierciedla sposób głosowania ? wyjaśnia prof. Marek Chmaj.
W jego opinii należy odpowiedzieć na pytanie, czy głosowanie nad budżetem było zgodne z konstytucją, czy nie. – Inaczej może nam grozić to, że cała ustawa budżetowa będzie niekonstytucyjna ze względu na przykład na zły tryb przyjęcia i uchwalenia ? dodaje. Inni eksperci również wskazują, że piątkowe głosowanie może zostać uznane za nieważne. – Nie wiemy, czy na sali tak naprawdę było kworum. Jeżeli już marszałek stwierdził, że zostaje wprowadzona ustawa budżetowa, to powinien przeprowadzić głosowanie imienne – powiedział TVN24 konstytucjonalista Ryszard Balicki.
Opozycja zaproponowała, że głosowanie nad budżetem powtórzyć we wtorek na sali plenarnej. To pozwoliłoby zająć się dokumentem senatorom jeszcze w tym tygodniu, czyli zgodnie z planem.
– Trybunał Konstytucyjny będzie mógł się zająć budżetem dopiero po uchwaleniu przez Sejm i Senat i przekazaniu do prezydenta albo już po wejściu w życie. Pod warunkiem, że podmioty uprawnione wystąpią z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją – uważa Ryszard Balicki.
KRYZYS PARLAMENTARNY
Teren wokół gmachu Sejmu zabezpiecza policja. Przez całą noc protestowało przy ul. Wiejskiej kilkadziesiąt osób, solidaryzując się z posłami „okupującymi” Salę Plenarną. – Wyłączyli ogrzewanie, ale jest ciepło, bo czujemy wasze wsparcie – oświadczył z parlamentu Andrzej Halicki z PO. Rano, obecny już w studio TVP Info, zapewniał z kolei: „obronimy demokracje w Polsce i nie będzie zamachu stanu”.
KOMUNIKAT SEJMU
Uchwalenie budżetu państwa na 2017 r. oraz tzw. ustawy dezubekizacyjnej to najważniejsze decyzje podjęte przez posłów podczas 33. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie m.in. wydłużyli do 10 lat termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego oraz ustalili ostateczny tekst ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przewidującej likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa. W związku z zablokowaniem mównicy na Sali Posiedzeń przez część posłów opozycji obrady Sejmu były kontynuowane w Sali Kolumnowej. A oto notatka Szefa Kancelarii Sejmu ws. kontynuacji 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej Niedziela, 18 grudnia 2016 18:07 1. W związku z uniemożliwianiem przez posłów klubów opozycyjnych pracy Sejmu Marszałek Sejmu podjął decyzję o kontynuacji posiedzenia w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej zostało przeprowadzone przy zachowaniu konstytucyjnych i regulaminowych wymogów. 2. 16 grudnia br. na posiedzeniu Konwentu Seniorów o g. 21.00, Marszałek Sejmu zwrócił się z prośbą do przewodniczących wszystkich klubów o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Wobec braku reakcji, Marszałek Sejmu podjął decyzję o zmianie miejsca posiedzenia na Salę Kolumnową. Wszyscy posłowie zostali poinformowani sms-em o godzinie i miejscu wznowienia obrad Sejmu. Informacja ta była również wyświetlana na ekranach w sali plenarnej. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Regulaminu Sejmu listy obecności były wyłożone przez cały dzień w dniu 16 grudnia 2016 r. w zwyczajowo wyznaczonym miejscu i przez cały dzień dostępne dla wszystkich posłów. Należy zauważyć jednak, że lista obecności nie stanowi podstawy stwierdzania kworum na posiedzeniu Sejmu. Lista obecności stanowi jedynie podstawę stwierdzenia regulaminowego obowiązku posła uczestniczenia w posiedzeniu Sejmu. W dniu 16 grudnia 2016 r. o obecności posła na posiedzeniu świadczył udział w głosowaniach. 4. Z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne istniejące w Sali Kolumnowej Marszałek Sejmu podjął, na podstawie art. 188 ust. 3 regulaminu Sejmu, decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy. W tym celu Sala Kolumnowa została podzielona na sektory z wyznaczonymi sekretarzami. Marszałek Sejmu ogłaszał wynik głosowania na podstawie protokołów przedstawianych przez sekretarzy. Wyniki wszystkich głosowań ogłaszane przez Marszałka Sejmu jednoznacznie świadczyły o tym, że głosowania przeprowadzane były przy zachowaniu konstytucyjnego kworum. 5. W związku z zastosowanym sposobem głosowania nie ma możliwości niezwłocznego podania wyników głosowania w Systemie Informacyjnym Sejmu. 6. W związku ze złożonym wnioskiem formalnym posła J. Sasina o zmianę sposobu głosowania Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, podjęło uchwałę w sprawie wykładni art. 184 ust. 3 pkt 9 regulaminu Sejmu. Zastosowanie tej wykładni skutkowało znacznym ograniczeniem liczby głosowań dotyczących projektów ustaw, w tym projektu ustawy budżetowej na 2017r. BLOKADA SEJMU
– Nikt nas w tej chwili z Sejmu nie wyrzuca – komentował poseł PO Rafał Trzaskowski. Nawiązał do informacji, przekazanej przez Cezarego Tomczyka (PO), że Straż Marszałkowska uprzedziła posłów w Sejmie, iż przebywają na sali sejmowej nielegalnie. Tomczyk opublikował film na Twitterze, który przedstawia funkcjonariuszkę Straży Marszałkowskiej przekazującą treść tego zarządzenia posłom. Jak podkreśliła, chodzi o zarządzenie wydane 9 stycznia 2008 r.
POBICIE POSŁóW OPOZYCJI
– Pobicie posłów opozycyjnych, dlatego, żeby zrobić przejście dla prezesa Kaczyńskiego i prokuratora Piotrowicza, to jest coś, co się w Sejmie do tej pory nie zdarzyło – stwierdziła Joannach Mucha na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dodała, że trzy posłanki były przepychane i pobite. Jej zdaniem obecne wydarzenia w Polsce są nie do zaakceptowania. – Nie możemy się wycofać z postulatu dotyczącego obecności mediów w Polsce. Dla mediów jedyne ciekawe informacje to te, które władza chce ukryć. Reszta to propaganda – mówiła posłanka PO.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …