Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

PiSIzba SN narusza prawo UE

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE badało te instytucje pod kątem zgodności z prawem unijnym.

  • To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dot. stanu spoczynku sędziów – orzekł TSUE.

Przypomnijmy: Sąd Najwyższy zwrócił się więc z pytaniem do TSUE, czy zgodnie z prawem UE Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje, by być sądem niezależnym i niezawisłym. Wątpliwości budził fakt, że sędziowie Izby zostali wybrani przez KRS, która ich zdaniem nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sprawdź także

TSUE: PiSIzby SN to nie sąd

Jest opinia rzecznika TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i KRS. MiażdżącaKolejna opinia rzecznika generalnego …