Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pobicie o podłożu rasistowskim

Pobicie o podłożu rasistowskim

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Opolu z prośbą o zwrócenie uwagi na sprawę pobicia kobiety, która przebywała w towarzystwie Hindusów. Podczas rozmowy z cudzoziemcami ze strony trzech nieznanych mężczyzn miały paść w ich kierunku obraźliwe komentarze na tle rasistowskim. Ostatecznie kobieta miała zostać
zwyzywana, a następnie uderzona w twarz, przewrócona i kopnięta w brzuch. ?ETPC w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści (…) wiele razy podkreślał, że zakaz dyskryminacji, wynikający z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wyraża podstawowe wartości w społeczeństwach wielokulturowych współczesnej Europy, a zwalczanie rasizmu stało się priorytetowym celem wszystkich państw, które są związane postanowieniami Konwencji? ? napisała HFPC w piśmie. ?W piśmie do Prokuratury Okręgowej w Opolu zwróciliśmy się o sprawdzenie, czy w sprawie nie zachodzi przypuszczenie popełnienia przestępstwa z nienawiści na tle różnic narodowo-etnicznych. Naszym zdaniem zachodzi konieczność zbadania, czy za osobę pokrzywdzoną takimi przestępstwami nie należy uznać kobiety, która została zaatakowana z tego powodu, że znajdowała się w towarzystwie cudzoziemców? ? wskazuje Adam Klepczyński, prawnik HFPC. ?Zgodnie z międzynarodowymi standardami przestępstwa z nienawiści dotyczą nie tylko osób odmiennej narodowości lub posiadających inną z cech chronionych. Pokrzywdzonymi mogą być również ci, których sprawca uważa za członka mniejszości lub których łączą kontakty z takimi osobami. Za taką sytuację można uznać fakt przebywania w towarzystwie cudzoziemców i rozmawiania z nimi? ? informuje Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Pismo do Prokuratury Okręgowej w Opolu dostępne jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …