Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Podsłuchiwanie dziennikarzy umorzone

Podsłuchiwanie dziennikarzy umorzone

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu umorzyła postępowanie w tzw. sprawie podsłuchów. Postępowanie dotyczyło przekroczenia w okresie od 29 kwietnia 2008 roku do dnia 29 lipca 2008 roku w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych – prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, uprawnień w zakresie postępowania przeciwko Wojciechowi S. Oraz innych podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 230 § 1 k.k., poprzez przeprowadzenie kontroli i rejestracji treści rozmów telefonicznych wyżej wymienionego podejrzanego z ustanowionymi przez niego obrońcami, a także kontroli i rejestracji rozmów telefonicznych dziennikarzy Cezarego G. i Bogdana R., a następnie zaniechania zniszczenia stenogramów z utrwalonych rozmów, pozbawionych znaczenia dla prowadzonego postępowania, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.
Drugim wątkiem postępowania było ujawnienie przez prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w dniu 28 września 2009 roku osobie nieuprawnionej tj. pełnomocnikowi – radcy prawnemu – Jacka M. – powoda w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych, stenogramów rozmów telefonicznych sporządzonych w toku zarządzonej w śledztwie kontroli i rejestracji rozmów podejrzanego Wojciecha S., a następnie wydania w dniu 6 października 2009 roku kopii tychże stenogramów wskazanemu wyżej pełnomocnikowi procesowemu, których ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes tj. o przestępstwo z art. 266 § 2 k.k.
Postanowienie jest kolejną decyzją w sprawie, wydaną po przeprowadzeniu czynności wskazanych przez sąd, który uchylił poprzednie postanowienie z dnia 22.10.2010r. o umorzeniu postępowania. Uwzględniając zebrany w sprawie materiał dowodowy stwierdzono, że w zachowaniu prowadzących śledztwo Ap V Ds. 17/09 brak jest znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k. lub art. art. 266 § 2 k.k. Z uwagi na fakt, że pokrzywdzeni wykorzystali uprawnienie do zaskarżenia postanowienia do sądu, obecnie przysługuje im prawo do wniesienia aktu oskarżenia w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu umorzenia postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …