Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Podsłuchiwanie obrońcy i oskarżonego

Podsłuchiwanie obrońcy i oskarżonego

Skarżący Krzysztof P. w skardze do Trybunału Konstytucyjnego kwestionuje zgodność z Konstytucją art. 19 ustawy o Policji. Przepis ten umożliwia m.in gromadzenie materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej, które dokumentują kontakty oskarżonego z obrońcą. Przepis ten nie przewiduje też żadnej procedury dotyczącej żądania ich zniszczenia. HFPC przedstawiła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka już sama ewentualność zastosowania podsłuchu podczas rozmów obrońcy z oskarżonym powoduje, że w konkretnej sprawie prawo do obrony może mieć charakter pozorny.
Zadaniem obrońcy jest reprezentowanie swojego klienta w sposób, który pozwala mu na działanie na korzyść oskarżonego. Fundacja podkreśla również, że brak norm regulujących postępowanie z materiałami dokumentującymi kontakty oskarżonego z obrońcą narusza tzw. autonomię informacyjną gwarantowaną w Konstytucji. Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji władze publiczne nie mogą m.in. pozyskiwać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
“Uważamy, że wyrok TK przyczyni się do rozpoczęcia istotnej dyskusji na temat gromadzenia materiałów dokumentujących kontakty oskarżonego z obrońcą? ? mówi Irmina Pacho, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych HFPC.
Źródło: Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …